Υπολογιστής Εμβαδού Τριγώνου


Συμπληρώστε τις διαστάσεις Χ, Y και Z ώστε να υπολογίσετε την επιφάνεια του τριγώνου

Αποτέλεσμα :
Συμπλήρωσε τα πεδία και κάνε κλικ στο Run

Πληροφορίες Υπολογιστή
project-image