Υπολογιστής Εμβαδού Ορθογωνίου


Συμπληρώστε τις διαστάσεις Χ και Υ ώστε να υπολογίσετε την επιφάνεια του ορθογωνίου

Αποτέλεσμα :
Συμπλήρωσε τα πεδία και κάνε κλικ στο Run

Πληροφορίες Υπολογιστή
project-image